Μεγέθυνση μαστών

Αύξηση ή αυξητική των μαστών είναι η χειρουργική επέμβαση που επιτυγχάνει την αύξηση του μεγέθους των μαστών για κοσμητικούς λόγους ή για την αντιμετώπιση συγγενών ή μετεγχειρητικών δυσμορφιών.

Η αύξηση του μεγέθους των μαστών είναι δυνατή με επεμβάσεις μεταφοράς γειτονικών ή απομακρυσμένων, αυτόλογων ιστών από την ίδια τη γυναίκα.

Σήμερα εντούτοις η αύξηση των μαστών γίνεται κατά κανόνα με τη βοήθεια ενθεμάτων από αδρανή, βιοσυμβατά υλικά που είναι καλά ανεκτές από τον οργανισμό, δεν προκαλούν αντιδράσεις απόρριψης, δεν ενέχονται σε καρκινογένεση και δεν είναι αντιληπτές οπτικά και ψηλαφητικά. Τέτοια είναι τα ενθέματασιλικόνης.

Τα πρώτα ενθέματα σιλικόνης τοποθετήθηκαν το 1960. Έκτοτε, οι συνεχείς έρευνες και οι τεχνολογικές εξελίξεις οδήγησαν στην κατασκευή τελειοποιημένων, ασφαλών προθέσεων για τους μαστούς που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

Ο πλαστικός χειρουργός έχει σήμερα στη διάθεσή του ευρύ φάσμα ασφαλών προθέσεων, σε ποικιλία δομής, σχημάτων και μεγεθών που του παρέχουν τη δυνατότητα εξατομικευμένης επιλογής ανάλογα με τις ανάγκες κάθε γυναίκας.

Η 60χρονη σχεδόν εμπειρία από την τοποθέτηση των προθέσεων σιλικόνης απέδειξε ότι τα οφέλη από τη χρήση τους είναι πολλά ενώ τα μειονεκτήματα ελάχιστα. Πολλά εκατομμύρια γυναίκες, σε όλο τον κόσμο, έχουν απαλλαγεί από το άγχος και το σύμπλεγμα κατωτερότητας που προκαλεί η απλασία και η υποπλασία των μαστών, η ανισομαστία και η μαστεκτομή.

Είναι γνωστό ότι ο μαστός αποτελεί πρωτεύον χαρακτηριστικό του φύλου και κατεξοχήν σύμβολο θηλυκότητας.

Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία και διαρκεί 1-1,5 ώρα. Απαιτεί παραμονή στην κλινική για 5-24. Η επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες είναι άμεση με μόνη υποχρέωση τη χρήση ειδικού σουτιέν.