Αποκατάσταση μαστού

Ο καρκίνος του μαστού έχει συχνά σαν αποτέλεσμα την μερική ή ολική απώλεια του οργάνου. Η μαστεκτομή προκαλεί δυσμορφία με σοβαρές ψυχολογικές, κοινωνικές και επαγγελματικές επιπτώσεις.

Σήμερα, ευτυχώς, ο πλαστικός χειρουργός είναι σε θέση να αποκαταστήσει αυτή τη δυσμορφία με τη δημιουργία νέου μαστού εφάμιλλου του αρχικού, που προϋπήρχε.

Η δημιουργία νέου μαστού μπορεί να γίνει με μετάθεση ιστών από την κοιλιά ή τη ράχη. Το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό αλλά δημιουργεί πρόσθετες αντιαισθητικές ουλές.

H επικρατέστερη, σήμερα, μέθοδος είναι η αποκατάσταση με ένθεμα μαστού. Η διαδικασία απαιτεί την τοποθέτηση , κάτω από το δέρμα και τους μυς, ειδικού σάκου από σιλικόνη που διατείνεται σταδιακά για 2-3 μήνες. Η τοποθέτηση του σάκου μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με τη μαστεκτομή, υπό προϋποθέσεις ή αργότερα. Μετά την ολοκλήρωση της διάτασης και τη δημιουργία κατάλληλου χώρου ο σάκος αφαιρείται και στη θέση του τοποθετείται το τελικό, μόνιμο ένθεμα. Ακολουθεί η δημιουργία νέας θηλής. Αν χρειάζεται, ο υγιής μαστός αναπροσαρμόζεται ώστε να διασφαλιστεί απόλυτη συμμετρία.

Η αποκατάσταση του μαστού επαναφέρει το σώμα της γυναίκας σε φυσιολογική μορφή, αποκαθιστά την ηρεμία και την αυτοπεποίθησή της και συμβάλει στην επιτυχή πορεία της νόσου.

Η αποκατάσταση του μαστού μπορεί να γίνει άμεσα - ταυτόχρονα με την αφαίρεση του όγκου - εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες ή σε δεύτερο χρόνο, 6 - 12 μήνες αργότερα.